Belajar Melalui Refleksi Diri

Monday, August 3, 2009

Proses belajar adalah suatu proses yang berterusan tanpa henti dan tanpa noktah. Menggerakkan minda untuk membuat perubahan bagi memiliki profil diri ke arah penguasaan ilmu hendaklah bermula dalam diri kita sendiri. Proses belajar adalah proses memperbaiki diri, mempertingkatkan dan mengadaptasikan nilai agama dan budaya dalam peribadi dan tingkahlaku harian kita. Mendidik diri bermula dengan menyajikan ilmu kepada akal, dengan mencelikkan akal akan membuahkan hasil dan perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik daripada seadanya. Proses ini memerlukan masa, kecenderungan dan kesediaan untuk berubah.
Kita boleh belajar sama ada secara formal mahupun informal. Lebih daripada itu kita belajar melalui pemerhatian. Kita juga belajar melalui komunikasi sesama rakan sebaya, persekitaran, ibu bapa dan keluarga. Kitaran sosialisasi mempunyai kesan langsung kepada pembentukan diri kita. Manusia mengenal diri dengan melihat dan mendengar refleksi diri. Sesuatu yang difikirkan tentang diri sendiri membentuk kendiri. Sesuatu yang disebut kepada diri kita juga turut mempunyai kesan langsung dan memperkukuhkan tanggapan kendiri kita. Manusia belajar melalui role model, manusia belajar melalui modeling, manusia mendidik melalui mentoring. Pemimpin berkesan boleh mentransformasikan dan 'pasak' sesuatu perkara ke dalam jiwa seseorang yang lain. Transformasi ini berlaku melalui hubungan saraf, akal dan roh di antara dua pihak yang terlibat. Ada juga unsur aura ini dipindahkan secara sedar dan tidak sedar. Gelombong ini senantiasa berlaku.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

  © Hakcipta terpelihara YKSNSweb 2009 by YKSNSwebmaster 2009

Back to KE ATAS