Tuesday, July 7, 2009

YKSNS terpaksa mengosongkan beberapa rumah perlindungan di area Masjid Tok Muar setelah tempoh yang diberikan oleh pemaju untuk menguruskan pembeliannya tamat. Pemaju telah bermurah hati untuk memberi kebenaran kepada YKSNS untuk menggunakan rumah No. 2, 3 dan 4 untuk kegunaan aktiviti dan penginapan. Setelah hampir setahun lamanya kita menghuni rumah-rumah tersebut, kini tibalah masanya untuk mengosongkannya.
Walaupun berbagai-bagai usaha telah dibuat untuk membeli rumah tersebut tetapi menemui kegagalan. Mungkin belum sampai masanya. Tuhan masih belum mengizinkan YKSNS mempunyai kekuatan ekonomi untuk menguruskan pembelian rumah tersebut. Mungkin berpunca daripada lemahnya hubungan orang-orang YKSNS dengan Tuhan. Bagi Tuhan sebenarnya mudah sahaja untuk melimpah ruahkan harta dan kekayaan tetapi takut-takut hati-hati kita masih belum begitu kukuh imannya untuk menguruskan kekayaan. Kekayaan dan wang ringgit adalah puaka. Begitu banyak institusi yang apabila tiba ujian berhubung dengan kekayaan dan kewangan mereka kecundang, gagal dan tidak dapat bersatu hati untuk menguruskannya. Mungkin YKSNS belum bersedia untuk menempuh ujian tersebut. Marilah kita merapatkan diri dengan ALlah swt. Marilah kita bermunajat supaya kita diberi kekuatan hati menghadapi ujian Allah swt.
Saudara-saudaraku,
Allah swt telah menetapkan tujuan hidup dan sasaran yang harus dicapai dalam hidup ini. Dengan tegasnya Al Quran telah memberi preview jelas kepda kehidupan manusia yang hanya mementingkan soal makan dan minum. Cuba kita bacaan ayat di bawah:-
"Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang ( di dunia) dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka"
Selain daripada itu, Allah swt juga telah memberi penjelasan berhubung manusia yang sibuk mencintai kebendaan yang fana:-
" Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, iaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik ( syurga)"
Kelihatan juga Al AQuran menjelaskan perilaku manusia yang suka menyebarkan fitnah dan memaparkan keburukan serta membuat kerosakan di atas muka bumi:-
" Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah ( atas kebenaran) isi hatinya, pada hal ia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling ( dari mukamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerosakan padanya, dan merosak tanam-tanaman dan binatang ternak dan Allah tidak menyukai kebinasaan"
Lalu apa pula peranan dan tanggungjawab kita;
"Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia ( Allah ) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu dan begitu pula dalam ( Al Quran ) ini supay Rasul itu menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong"
Kepada Ahli-ahli YKSNS dan Sukarelawan, begitulah di atas standing order Allah swt kepada kita untuk menerajui kerja-kerja membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Dan ingatlah bahawa, " sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka..."

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

  © Hakcipta terpelihara YKSNSweb 2009 by YKSNSwebmaster 2009

Back to KE ATAS