Model Pengurusan Saudara Baru

Tuesday, November 3, 2009

Model Pengurusan Saudara Baru

1. Mengucap Kalimah - Pada tahap ini lebih melibatkan urusan pendaftaran dengan tujuan dokumentasi dan rekod perundangan. Soal-soal perundangan perlu diambil peringatan serius supaya tiada dakwa dakwi di kemudian hari. Seseorang yang bersetuju kembali menjadi orang Islam hendaklah melalui pendaftaran dengan Pendaftar Saudara Baru seperti yang ditetapkan dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Sembilan.
a) Untuk tujuan pendaftaran memerlukan salinan Kad Pengenalan dan 8 keping gambar. Urusan ini bolehlah dibuat di Pusat Dakwah Islamiah ataupun di mana-mana Pejabat Agama Daerah berdekatan di kawasan masing-masing. Pengislaman juga boleh dibuat di masjid-masjid berdekatan dengan kerjasama imam dan ajk masjid.


2. Tugas Saringan Pengurusan dan mengenal pasti masalah


Maksudnya ialah perlu dikenal pasti beberapa perkara antaranya ialah
a) urusan pendaftaran dan penukaran status agama dalam kad pengenalan
b) soal kebajikan meliputi pekerjaan dan pendapatan, status sosial dan pendidikan
c) kemudahan penginapan, penempatan semula
d) urusan pendaftaran pembubaran atau pendaftaran perkahwinan
e) melakukan saringan mengenal pasti tahap akademik, kemahiran dan lain-lain
f) mengenal pasti NGO tertentu untuk tujuan pemantauan
g) menyalurkan maklumat menerusi masjid kariah untuk pemantauan

Jaringan agensi pelaksana agama bersama-sama NGO sebagai badan sokongan amat membantu kerana bukan semua perkara boleh dilaksanakan oleh pegawai di jabatan. Kewujudan Pertubuhan Gabungan Persatuan-persatuan Dakwah Negeri Sembilan hendaklah dimanfaatkan sebaik-baiknya. Namun semua pihak hendaklah memainkan peranan dan fungsi masing-masing. Bantuan, kerjasama hubungan dua hala yang erat dan peruntukan kewangan berpadanan dengan tanggungjawab yang diamanahkan hendaklah diambil kira.


3. Tugas Merangka dan Merancang
a) bersama-sama saudara baru merancang aspek-aspek seperti pendidikan asas kefahaman Islam, mengenal pasti potensi dll
b) mencadangkan pelajaran atau pendidikan atau mengikuti kemahiran hidup mengikut tahap kemampuan
c) pembinaan ikatan persaudaraan Islam melalui kursus dan program kekeluargaan
d) lantikan mentor, keluarga angkat dsb.nya. Dengan kaedah mentoring dan keluarga angkat kita dapat menggerakkan penglibatan masyarakat Islam seluruhnya untuk meringankan tugas dan bebanan untuk menjaga muallaf


4. Perlaksanaan
a) setelah kenal pasti potensi menyalurkan mereka untuk dilatih untuk pembangunan sumber diri
b) program celik akal dan pembinaan jati diri, self estem, membina asas-asas supaya mereka boleh berdikrari
c) memiliki jaringan kerjasama dengan institut yang menawarkan latihan seperti Institut Dakwah Islamiah Perkim, mempunyai maklumat daripada Kementerian Sumber Manusia supaya kita dapat membantu mereka membina dunia berkualiti mereka.
d) membangunkan jaringan sukarelawan
e) mempunyai hubungan erat dengan Universiti-universiti untuk menjalankan program bersama
f) kenalpasti individu yang menggerakkan aktiviti dakwah secara solo dan memberi bantuan


5) Penilaian
a) melakukan penilaian secara bersama dengan klien
b) melakukan penambahbaikan atau mengatasi masalah dan kesilapan

Pendekatan ini akan dapat memperjelaskan peranan dan fungsi Baitul Mal secara lebih berkesan supaya pembayar zakat memperolehi info jelas akan keberkesanan sistem pengurusan Baitul Mal. Untuk mengelakkan salahfaham saya ingin menekankan di sini bahawa Baitul Mal Negeri Sembilan amat komited dalam menunaikan tanggungjawab mereka sesuai dengan pepatah tangan kanan memberi sehingga kanan kiripun tidak mengetahui. Kita yakin bahawa dengan kekuatan yang ada Baitul Mal mampu menjadi pemangkin perubahan sosial terutama di Negeri Sembilan. Insya Allah akan mendapat keberkatan dan sokongan NGO dan individu lain. Syabas dan tahniah kita ucapkan kepada seluruh jentera pengurusan mereka. Kalau ada pun sedikit kekurangan perlu diperbaiki daripada masa ke semasa.


Kebaikan

a) Saudara Baru yang berpotensi sebagai duta dakwah hendaklah diberi latihan, disediakan peluang untuk mereka belajar menguasai kemahiran komunikasi, kemahiran dakwah secara praktikal. Model ini boleh dikembangkan lagi. Insya ALlah, kajian-kajian yang dilakukan oleh YADIEM boleh dimanfaatkan.

b) Pengurusan bersistematik seperti ini akan membantu kerja-kerja dakwah secara giat dan berkesan. Kita boleh mensasarkan target KPI untuk membuat penilaian terhadap usaha-usaha kita.

c) Usaha-usaha dan gerakerja dakwah harus dilakukan secara terancang dan kita wajib menyampaikan walaupun satu ayat. Penyampaian dakwah secara berkesan melalui medium dan metode komunikasi berhikmah pasti akan menerbitkan keinsafan dan kesedaran. Sesuatu yang hak tetap akan terperlihara dan akan mengatasi kebatilan cuma perlukan usaha dan kesabaran.

Ini adalah pendapat dan cadangan yang ikhlas dengan harapan mendapat sedikit pertimbangan dan sokongan daripada semua pihak supaya usaha untuk memperkasakan saudara baru dipikul dan direalisasikan secara serius. Bukan sahaja kita dapat membanteras gejala murtad tetapi juga dapat menjadi senjata untuk menyebarluaskan syiar Islam di Negeri Sembilan khasnya. Cuba kita ambil atau tinjauan senario di Thaif di mana kesabaran dan wawasan jauh Nabi saw telah memperlihatkan bangkitnya generasi daripada peribumi Thaif sebagai pejuang Islam. Begitulah jika usaha dakwah dapat dijalankan dengan cemerlang dan teratur, generasi baru yang bakal menerajui negara adalah Umat Islam seluruhnya, Ameen, Moga diperkenan Allah swt...

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

  © Hakcipta terpelihara YKSNSweb 2009 by YKSNSwebmaster 2009

Back to KE ATAS